wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: P-IM-2-22-23

Kierunek: pielęgniarstwo

Forma studiów:

  • S - stacjonarne
  • N - niestacjonarne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
I brak
1.  Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej
(P-2-1b,1.19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 3.0
2.  Badania naukowe w pielęgniarstwie
(P-2-1a,2.19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 3.0
3.  Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności krążenia i zaburzeniach rytmu
(P-2-1c,3.19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
4.  Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobie nowotworowej
(P-2-1f,3.19)
S: 20.0
N: 0
S: 20.0
S: 2.0
5.  Pracownia endoskopowa -PZ
(P-2-2c,3.19)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 2.0
6.  Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych
(P-2-4e,3.19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 3.0
7.  Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach zdrowia psychicznego
(P-2-2e,4.19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
8.  Podstawy kliniczne otolaryngologii
(P-2-3c,3b.19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
9.  Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności układu oddechowego
(P-2-1a,3.19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
10.  Pielęgniarstwo epidemiologiczne
(P-2-3b,5.19)
S: 35.0
N: 0
S: 35.0
S: 2.0
11.  Leczenie żywieniowe
(P-2-2a,3.19)
S: 20.0
N: 0
S: 20.0
S: 1.0
12.  Nowoczesne techniki diagnostyczne
(P-2-4d,3.19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
13.  Dydaktyka medyczna
(P-2-2,2.19)
S: 35.0
N: 0
S: 35.0
S: 3.0
14.  Problemy genetyki w medycynie
(P-2-3a,3b.19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
15.  Edukacja w wybranych chorobach przewlekłych -PZ
(P-2-3b,1.19)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 2.0
16.  Informacja naukowa
(P-2-3a,5.19)
S: 10.0
N: 0
S: 10.0
S: 3.0
17.  Zarządzanie w pielęgniarstwie
(P-2-1a_2,4.19)
S: 55.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
18.  Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) -PZ
(P-2-4b,2.19)
S: 20.0
N: 0
S: 20.0
S: 1.0
19.  Opieka i edukacja terapeutyczna nad przewlekle chorym dzieckiem
(P-2-1e,3.19)
S: 20.0
N: 0
S: 20.0
S: 2.0
20.  Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia domowego tlenem) PZ
(P-2-3b,2.19)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 2.0
21.  Psychologia zdrowia
(P-2-2c,5.19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 4.0
22.  Język angielski
(P-2-1b_3,4.19)
S: 90.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
23.  Koordynowana opieka zdrowotna
(P-2-3c,2.19)
S: 35.0
N: 0
S: 35.0
S: 3.0
24.  Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych
(P-2-4a,2.19)
S: 65.0
N: 0
S: 65.0
S: 3.0
25.  Opieka i edukacja terapeutyczna wobec pacjenta z tlenoterapią ciągłą i wentylacją mechaniczną
(P-2-1d,3.19)
S: 20.0
N: 0
S: 20.0
S: 2.0
26.  Pielęgniarstwo wielokulturowe
(P-2-1a,1.19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 3.0
27.  Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne
(P-2-3c,1.19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
28.  Zarządzanie w pielęgniarstwie- PZ
(P-2-2b,5.19)
S: 20.0
N: 0
S: 20.0
S: 1.0
29.  Poradnictwo w pielęgniarstwie
(P-2-3a,1.19)
S: 20.0
N: 0
S: 20.0
S: 2.0
30.  Kardiologia
(P-2-3a,2.19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 3.0
31.  Przygotowanie pracy dyplomowej Seminarium dyplomowe
(P-2-2_4,1.19)
S: 90.0
N: 0
S: 30.0
S: 3.0
S: 30.0
S: 3.0
S: 30.0
S: 3.0
32.  Prawo w praktyce pielęgniarskiej
(P-2-4c,3.19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 3.0
33.  Opieka i edukacja terapeutyczna w leczeniu nerkozastępczym
(P-2-2b,4.19)
S: 20.0
N: 0
S: 20.0
S: 2.0
34.  Opieka i edukacja terapeutyczna w cukrzycy
(P-2-2a,4.19)
S: 20.0
N: 0
S: 20.0
S: 2.0
35.  Podstawy kliniczne gastroenterologii
(P-2-3b,3b.19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
36.  Terapia i opieka w niewydolności narządowej
(P-2-4a,3.19)
S: 20.0
N: 0
S: 20.0
S: 3.0
37.  Endoskopia w pracy pielęgniarki
(P-2-2b,3.19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 2.0
38.  Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach układu nerwowego
(P-2-2c,4.19)
S: 20.0
N: 0
S: 20.0
S: 2.0
39.  Opieka i edukacja terapeutyczna w bólu
(P-2-2d,4.19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
40.  Żywienie w chorobach przewlekłych
(P-2-3b,3a.19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
41.  Opieka onkologiczna- PZ
(P-2-4b,3.19)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 2.0
42.  Opieka i edukacja terapeutyczna w nadciśnieniu tętniczym
(P-2-1b,3.19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
43.  Opieka i edukacja terapeutyczna w ranach przewlekłymi i z przetoką
(P-2-1g,3.19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
44.  Statystyka medyczna
(P-2-1b,2.19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 3.0
45.  Podstawy wypisywania recept - przedmiot uzupełniający efekty kształcenia z I stopnia
(P-2-4c,2.19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 0.0