wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: P-IM-1-21-22

Kierunek: pielęgniarstwo

Forma studiów:

  • S - stacjonarne
  • N - niestacjonarne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
I brak
1.  Anatomia
(P-1-1_2,2.19)
S: 100.0
N: 0
S: 70.0
S: 3.0
S: 30.0
S: 1.0
2.  Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
(P-1-3_4,3.19)
S: 375.0
N: 0
S: 50.0
S: 35.0
S: 3.0
S: 0.0
S: 130.0
S: 160.0
S: 4.0
S: 6.0
3.  Podstawy pielęgniarstwa
(P-1-1_2,9.19)
S: 495.0
N: 0
S: 160.0
S: 5.0
S: 6.0
S: 0.0
S: 120.0
S: 210.0
S: 4.0
S: 7.0
4.  Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
(P-1-3_4,4.19)
S: 375.0
N: 0
S: 180.0
S: 35.0
S: 7.0
S: 0.0
S: 160.0
S: 6.0
5.  Socjologia
(P-1-1,8.19)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 2.0
6.  Badanie fizykalne
(P-1-2,8.19)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 2.0
7.  Fizjologia
(P-1-1_2,3.19)
S: 100.0
N: 0
S: 70.0
S: 3.0
S: 30.0
S: 1.0
8.  Organizacja opieki pielęgniarskiej
(P-1-2,5.19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 1.0
9.  Farmakologia
(P-1-3,1.19)
S: 95.0
N: 0
S: 95.0
S: 4.0
10.  Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
(P-1-4_6,1.19)
S: 380.0
N: 0
S: 220.0
S: 9.0
S: 160.0
S: 6.0
11.  Język angielski
(P-1-1_4,13.19)
S: 120.0
N: 0
S: 60.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 2.0
12.  Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
(P-1-5_6,6.19)
S: 205.0
N: 0
S: 45.0
S: 2.0
S: 80.0
S: 80.0
S: 3.0
S: 3.0
13.  Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
(P-1-5_6,4.19)
S: 200.0
N: 0
S: 120.0
S: 5.0
S: 80.0
S: 3.0
14.  Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
(P-1-5_6,3.19)
S: 200.0
N: 0
S: 120.0
S: 5.0
S: 80.0
S: 3.0
15.  Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
(P-1-5,2.19)
S: 203.0
N: 0
S: 123.0
S: 80.0
S: 5.0
S: 3.0
16.  Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej
(P-1-5,1.19)
S: 110.0
N: 0
S: 40.0
S: 70.0
S: 2.0
S: 3.0
17.  Opieka paliatywna
(P-1-5_6,5.19)
S: 145.0
N: 0
S: 65.0
S: 2.0
S: 40.0
S: 40.0
S: 2.0
S: 2.0
18.  Zdrowie publiczne
(P-1-1,6.19)
S: 75.0
N: 0
S: 60.0
S: 15.0
S: 3.0
S: 0.0
19.  Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
(P-1-3,7.19)
S: 180.0
N: 0
S: 40.0
S: 140.0
S: 2.0
S: 5.0
20.  Przedmiot fakultatywny - język migowy
(P-1-3,9.19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 1.0
21.  Podstawowa opieka zdrowotna
(P-1-2_6,9.19)
S: 330.0
N: 0
S: 105.0
S: 120.0
S: 4.0
S: 4.0
S: 65.0
S: 2.0
S: 40.0
S: 2.0
22.  Genetyka
(P-1-1,11.19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 1.0
23.  Patologia
(P-1-1_2,4.19)
S: 95.0
N: 0
S: 45.0
S: 2.0
S: 50.0
S: 2.0
24.  Wychowanie fizyczne
(P-1-2_4,11.19)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 0.0
S: 30.0
S: 0.0
25.  Mikrobiologia i parazytologia
(P-1-2,4.19)
S: 35.0
N: 0
S: 10.0
S: 25.0
S: 0.0
S: 1.0
26.  Biochemia i biofizyka
(P-1-1,5.19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 1.0
27.  Dietetyka
(P-1-1,12.19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 1.0
28.  Podstawy rehabilitacji
(P-1-3,6.19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 1.0
29.  Badania naukowe w pielęgniarstwie
(P-1-4,4.19)
S: 35.0
N: 0
S: 35.0
S: 1.0
30.  Podstawy ratownictwa medycznego
(P-1-4,6.19)
S: 60.0
N: 0
S: 60.0
S: 2.0
31.  Przygotowanie pracy dyplomowej -seminarium dyplomowe
(P-1-5_6,8.19)
S: 95.0
N: 0
S: 55.0
S: 2.0
S: 40.0
S: 1.0
32.  Zakażenia szpitalne
(P-1-5,7.19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 1.0
33.  Etyka zawodu pielęgniarki
(P-1-1,1.19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 1.0
34.  Pedagogika
(P-1-1,10.19)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 2.0
35.  Radiologia
(P-1-3,2.19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 1.0
36.  Przedmiot fakultatywny - współpraca w zespołach opieki zdrowotnej
(P-1-3,10.19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 1.0
37.  Promocja zdrowia
(P-1-2,7.19)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 2.0
38.  System informacji w ochronie zdrowia
(P-1-3,5.19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 1.0
39.  Psychologia
(P-1-1,7.19)
S: 75.0
N: 0
S: 75.0
S: 3.0
40.  Prawo medyczne
(P-1-3,8.19)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 2.0