piątek, 16 kwietnia 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.59

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: RAE-2-20-21

Kierunek: rachunkowość i analityka ekonomiczna

Forma studiów:

  • S - stacjonarne
  • N - niestacjonarne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
I brak
1.  Analiza konkurencyjności gospodarki
(RAE-2-1,11a,20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
2.  Długoterminowe decyzje finansowe przedsiębiorstw
(RAR-2-3,6b,20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
3.  Ekonomia matematyczna
(RAE-2-1,10a,20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
4.  Międzynarodowe standardy rachunkowości
(RAE-2-4,5,20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
5.  Analiza luki podatkowej
(RAE-2-1,4,20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
6.  Ekonomia i innowacje społeczne
(RAE-2-3,2,20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
7.  Analiza techniczna
(RAE-2-3,1,20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
8.  Język angielski
(RAE-2-1_3,12a,20-21)
S: 90.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
9.  Ekonometria finansowa
(RAE-2-1,10b,20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
10.  Etyka biznesu
(RAE-2-1,9a,20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
11.  Finanse państwa i jednostek samorządu terytorialnego
(RAE-2-1,5,20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
12.  Metody analizy społeczno-gospodarczej
(RAE-2-3,3,20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
13.  Case study analysis
(RAE-2-4,2,20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
14.  Informatyka w rachunkowości
(RAE-2-1,3,20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
15.  Makroekonomia zaawansowana
(RAE-2-2,1,20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
16.  Prognozowanie i analiza szeregów czasowych
(RAE-2-1,8,20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
17.  Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych
(RAE-2-3,5,20-21)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
18.  Zaawansowana wycena instrumantów finansowych
(RAE-2-3,6a,20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
19.  Ubezpieczenia zdrowotne
(RAE-2-4,7a,20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
20.  Narzędzia analizy ekonomicznej i biznesowej
(RAE-2-2,4,20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
21.  Praktyka zawodowa wdrożeniowa
(RAE-2-1,13,20-21)
S: 120.0
N: 0
S: 120.0
S: 6.0
22.  Project finance
(RAE-2-2,2,20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
23.  Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
(RAE-2-2,5,20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
24.  Rachunkowość syntetycznych instrumentów finansowych
(RAE-2-4,6b,20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
25.  System opieki zdrowotnej
(RAE-2-4,7b,20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
26.  Nowoczesne technologie w bankowości
(RAE-2-1,6,20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
27.  Organizacja rachunkowości
(RAE-2-1,7,20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
28.  Analiza fundamentalna
(RAE-2-4,4,20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
29.  Zaawansowana rewizja finansowa
(RAE-2-4,1,20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
30.  Praktyka zawodowa kierunkowa
(RAE-2-2,10,20-21)
S: 240.0
N: 0
S: 240.0
S: 11.0
31.  Teoria rachunkowości w zarysie
(RAE-2-1,1,2,20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
32.  Teoretyczne modele rynku kapitałowego
(RAE-2-1,11b,20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
33.  VBA w finansach
(RAE-2-2,3,20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
34.  Wizualizacja i prezentacja danych biznesowych
(RAE-2-3,4,20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
35.  Zaawansowane rekomendacje inwestycyjne
(RAE-2-4,3,20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
36.  Praktyka zawodowa specjalistyczna
(RAE-2-3,10,20-21)
S: 120.0
N: 0
S: 120.0
S: 6.0
37.  System zarządzania w instytucjach finansowych
(RAE-2-2,6,20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
38.  Zaawansowane metody analizy rynku nieruchomości
(RAE-2-2,8,20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
39.  Rachunkowość pochodnych instrumentów finansowych
(RAE-2-4,6a,20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
40.  Teoria ryzyka i zarządzanie ryzykiem
(RAE-2-2,7,20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
41.  Systemy ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie
(RAE-2-3,7,20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
42.  Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
(RAE-2-3_4,9,20-21)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 6.0
S: 30.0
S: 9.0
43.  Metodologia badań naukowych w zakresie ekonomii i finansów
(RAE-2-1,1,20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0