piątek, 16 kwietnia 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.59

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: BN-1-18-19

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe

Forma studiów:

  • S - stacjonarne
  • N - niestacjonarne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
I brak
1.  Polityka bezpieczeństwa państwa
(BN-1-1,7)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
2.  Samoobrona
(BN-1-2,10)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 1.0
3.  Praktyka zawodowa - kierunkowa
(BN-1-2,13)
S: 80.0
N: 0
S: 80.0
S: 4.0
4.  Seminarium dyplomowe
(BN-1-5_6,4zk)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
5.  Praktyka zawodowa - specjalnościowa
(BN-1-3_6,5zk)
S: 300.0
N: 0
S: 60.0
S: 3.0
S: 120.0
S: 6.0
S: 60.0
S: 60.0
S: 3.0
S: 3.0
6.  Problemy bezpieczeństwa wybranych rejonów świata
(BN-1-5,2)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
7.  Podstawy przedsiębiorczości
(BN-1-5,1)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
8.  Zwalczanie terroryzmu
(BN-1-5,6)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
9.  Zabezpieczenie logistyczne osób, mienia, obiektów w sytuacjach kryzysowych
(BN-1-5,2zk)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 3.0
10.  Bezpieczeństwo systemów informatycznych
(BN-1-5,3zk)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 3.0
11.  Konwencje i prawo wojenne
(BN-1-6,2)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 3.0
12.  Zarządzanie w bezpieczeństwem na poziomie lokalnym
(BN-1-6,2zk)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 3.0
13.  Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie
(BN-1-6,3zk)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 3.0
14.  Służby specjalne w polityce bezpieczeństwa państwa
(BN-1-5,3)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
15.  Systemy ratownicze w zarządzaniu kryzysowym
(BN-1-6,1zk)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
16.  Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego
(BN-1-5,4)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
17.  Bezpieczeństwo ekologiczne
(BN-1-5,1zk)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 3.0
18.  Analiza ryzyk oraz działania zabezpieczające
(BN-1-6,1)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
19.  Kryminologia
(BN-1-2,1)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
20.  Strzelectwo sportowe i specjalne
(BN-1-2,3)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
21.  Metodyka sportów i specjalności obronnych
(BN-1-2,2)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
22.  Organizacja i zarządzanie w systemie bezpieczeństwa
(BN-1-1,3)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
23.  Wiedza o wojsku i obronności
(BN-1-1,12)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
24.  Filozofia bezpieczeństwa
(BN-1-3,2)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 3.0
25.  Monitoring i prognozowanie zagrożeń
(BN-1-3,2zk)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 3.0
26.  Zarządzanie w wypadkach masowych i katastrofach
(BN-1-3,4zk)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 3.0
27.  Terenowa infrastruktura w zarządzaniu kryzysowym
(BN-1-4,2zk)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 3.0
28.  System bezpieczeństwa narodowego
(BN-1-2,4)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
29.  Psychologia
(BN-1-2,9)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
30.  Wychowanie fizyczne
(BN-1-2,12)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 0.0
31.  Wiedza o państwie i prawie
(BN-1-1,4)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
32.  Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa
(BN-1-1,5)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
33.  Podstawy ergonomii
(BN-1-1,8)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
34.  Historyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego
(BN-1-2,5)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
35.  Język angielski
(BN-1-1_5,6a)
S: 150.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
36.  Ochrona prawna własności intelektualnej
(BN-1-2,7)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
37.  Prawne podstawy bezpieczeństwa RP
(BN-1-2,8)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
38.  Taktyka i techniki interwencji
(BN-1-1_2,10)
S: 50.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
S: 25.0
S: 2.0
39.  Technologia informacyjna
(BN-1-1,11)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
40.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
(BN-1-1,13)
S: 10.0
N: 0
S: 10.0
S: 1.0
41.  Socjologia
(BN-1-1,9)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
42.  Mediacje w sytuacjach kryzysowych
(BN-1-4,5)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
43.  Pierwsza pomoc przedmedyczna
(BN-1-4,6)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
44.  Bezpieczeństwo imprez masowych
(BN-1-3,1zk)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
45.  Planowanie kryzysowe
(BN-1-4,3zk)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
46.  Język niemiecki
(BN-1-1_5,6b)
S: 150.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
47.  Język rosyjski
(BN-1-1_5,6c)
S: 150.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
48.  Administracja publiczna i wojskowa
(BN-1-3,1)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
49.  Obrona cywilna i ochrona ludności
(BN-1-3-3zk)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 3.0
50.  Współczesne stosunki polityczne
(BN-1-3,4)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 3.0
51.  Ratownictwo techniczne
(BN-1-3,5)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
52.  Historia wojskowości
(BN-1-4,1)
S: 35.0
N: 0
S: 35.0
S: 3.0
53.  Międzynarodowe stosunki wojskowe
(BN-1-4,4)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
54.  Organizacja pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych
(BN-1-4,1zk)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
55.  Bezpieczeństwo społeczne
(BN-1-1,1)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
56.  Teoria bezpieczeństwa państwa
(BN-1-1,2)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
57.  Metodologia badań w naukach o bezpieczeństwie
(BN-1-4,3)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0