piątek, 16 kwietnia 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.59

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: BN-1-20-21

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe

Forma studiów:

  • S - stacjonarne
  • N - niestacjonarne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
I brak
1.  Język obcy do wyboru: język niemiecki
(BN-1-1_5,6b,19-20)
S: 150.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
2.  Filozofia
(BN-1-3,2,19-20)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
3.  Historia wojen i wojskowości
(BN-1-4,1,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
4.  Pierwsza pomoc przedmedyczna
(BN-1-4,2pwsbp,19-20)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
5.  Prawa człowieka i etyka zawodowa policjanta
(BN-1-4,5pwsbp,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
6.  Materialne prawo karne i wykroczeń
(BN-1-4,1pwsbp,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
7.  Międzynarodowe stosunki polityczne
(BN-1-3,7,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
8.  Ratownictwo techniczne
(BN-1-3,4,pwsbp,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
9.  Międzynarodowe stosunki wojskowe
(BN-1-4,5,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
10.  Wstęp do nauk o policji
(BN-1-3,1pwsbp,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
11.  Praktyka zawodowa
(BN-1-2,13,19-20)
S: 270.0
N: 0
S: 90.0
S: 5.0
S: 90.0
S: 4.0
S: 90.0
S: 4.0
12.  Przestępczość kryminalna
(BN-1-4,3pwbp,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
13.  Teoria bezpieczeństwa
(BN-1-1,2,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
14.  Bezpieczeństwo społeczne
(BN-1-1,1,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
15.  Wiedza o państwie i prawie
(BN-1-1,4,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
16.  Język obcy do wyboru: język angielski
(BN-1-1_5,6a,19-20)
S: 150.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
17.  Organizacja i zarządzanie
(BN-1-1,3,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
18.  Technologia informacyjna
(BN-1-1,11,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
19.  Prawne podstawy bezpieczeństwa RP
(BN-1-2,7,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
20.  Metodyka sportów i specjalności obronnych
(BN-1-2,2,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
21.  Kształtowanie sprawności fizycznej
(BN-1-2,11,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
22.  Kryminologia
(BN-1-2,1,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
23.  Wychowanie fizyczne
(BN-1-1_2,10,19-20)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 0.0
S: 30.0
S: 0.0
24.  Administracja publiczna
(BN-1-3,1,19-20)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
25.  Ustawowe uprawnienia policjanta
(BN-1-3,2pwsbp,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
26.  Technika i taktyki interwencji
(BN-1-3_4,6,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 20.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 2.0
27.  Wybrane czynności operacyjno-rozpoznawcze
(BN-1-4,4pwsbp,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
28.  Prawo wojenne
(BN-1-3,5,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
29.  Analiza ryzyk w bezpieczeństwie
(BN-1-3,4,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
30.  Metodologia badań bezpieczeństwa
(BN-1-4,4,19-20)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
31.  Czynności policji na miejscu zdarzenia
(BN-1-3,3pwsbp,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
32.  Przygotowanie do stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej
(BN-1-3,5pwsbp,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
33.  Polityka bezpieczeństwa
(BN-1-1,7,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
34.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
(BN-1-1,13,19-20)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
35.  Zarządzanie kryzysowe
(BN-1-1,5,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
36.  Socjologia
(BN-1-1,9,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
37.  Podstawy ergonomii
(BN-1-1,8,19-20)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
38.  Wiedza o wojsku i obronności
(BN-1-1,12,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
39.  System bezpieczeństwa narodowego
(BN-1-2,4,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
40.  Self-defense system
(BN-1-2,9,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
41.  Prawna ochrona własności intelektualnej
(BN-1-2,6,19-20)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
42.  Strzelectwo sportowe i specjalne
(BN-1-2,3,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
43.  Psychologia
(BN-1-2,8,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
44.  Podstawy zarządzania
(BN-1-4,1,20-21)
S: 26.0
N: 0
S: 26.0
S: 2.0