piątek, 16 kwietnia 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.59

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: BN-1-19-20

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe

Forma studiów:

  • S - stacjonarne
  • N - niestacjonarne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
I brak
1.  Język obcy do wyboru: język niemiecki
(BN-1-1_5,6b,19-20)
S: 150.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
2.  Administracja publiczna
(BN-1-3,1,19-20)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
3.  Filozofia
(BN-1-3,2,19-20)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
4.  Ustawowe uprawnienia policjanta
(BN-1-3,2pwsbp,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
5.  Historia wojen i wojskowości
(BN-1-4,1,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
6.  Technika i taktyki interwencji
(BN-1-3_4,6,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 20.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 2.0
7.  Pierwsza pomoc przedmedyczna
(BN-1-4,2pwsbp,19-20)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
8.  Wybrane czynności operacyjno-rozpoznawcze
(BN-1-4,4pwsbp,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
9.  Prawa człowieka i etyka zawodowa policjanta
(BN-1-4,5pwsbp,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
10.  Praktyka zawodowa
(BN-1-2,13,19-20)
S: 270.0
N: 0
S: 90.0
S: 5.0
S: 90.0
S: 4.0
S: 90.0
S: 4.0
11.  Materialne prawo karne i wykroczeń
(BN-1-4,1pwsbp,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
12.  Prawo wojenne
(BN-1-3,5,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
13.  Międzynarodowe stosunki polityczne
(BN-1-3,7,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
14.  Analiza ryzyk w bezpieczeństwie
(BN-1-3,4,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
15.  Ratownictwo techniczne
(BN-1-3,4,pwsbp,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
16.  Metodologia badań bezpieczeństwa
(BN-1-4,4,19-20)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
17.  Międzynarodowe stosunki wojskowe
(BN-1-4,5,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
18.  Wstęp do nauk o policji
(BN-1-3,1pwsbp,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
19.  Czynności policji na miejscu zdarzenia
(BN-1-3,3pwsbp,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
20.  Przygotowanie do stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej
(BN-1-3,5pwsbp,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
21.  Przestępczość kryminalna
(BN-1-4,3pwbp,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
22.  Psychologia
(BN-1-2,8,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
23.  Polityka bezpieczeństwa
(BN-1-1,7,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
24.  Teoria bezpieczeństwa
(BN-1-1,2,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
25.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
(BN-1-1,13,19-20)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
26.  Bezpieczeństwo społeczne
(BN-1-1,1,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
27.  Zarządzanie kryzysowe
(BN-1-1,5,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
28.  Wiedza o państwie i prawie
(BN-1-1,4,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
29.  Socjologia
(BN-1-1,9,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
30.  Język obcy do wyboru: język angielski
(BN-1-1_5,6a,19-20)
S: 150.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
31.  Organizacja i zarządzanie
(BN-1-1,3,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
32.  Podstawy ergonomii
(BN-1-1,8,19-20)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
33.  Technologia informacyjna
(BN-1-1,11,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
34.  Wiedza o wojsku i obronności
(BN-1-1,12,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
35.  System bezpieczeństwa narodowego
(BN-1-2,4,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
36.  Prawne podstawy bezpieczeństwa RP
(BN-1-2,7,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
37.  Self-defense system
(BN-1-2,9,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
38.  Metodyka sportów i specjalności obronnych
(BN-1-2,2,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
39.  Prawna ochrona własności intelektualnej
(BN-1-2,6,19-20)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
40.  Kształtowanie sprawności fizycznej
(BN-1-2,11,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
41.  Wychowanie fizyczne
(BN-1-1_2,10,19-20)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 0.0
S: 30.0
S: 0.0
42.  Kryminologia
(BN-1-2,1,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
43.  Strzelectwo sportowe i specjalne
(BN-1-2,3,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
44.  Podstawy przedsiębiorczości
(BN-1-5,1,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
45.  Problemy bezpieczeństwa wybranych rejonów świata
(BN-1-5,2,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
46.  Rola i zadania służb specjalnych
(BN-1-5,3,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
47.  Bezpieczeństwo cybernetyczne
(BN-1-5,4,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
48.  Terroryzm XXI wieku
(BN-1-5,6,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
49.  Kryminalistyka
(BN-1-5,1,19-20pwsb)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
50.  Podstawy ruchu drogowego
(BN-1-5,2,19-20pwsb)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
51.  Postępowanie karne i w sprawach o wykroczenia
(BN-1-5,5,19-20pwsb)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
52.  Patologie społeczne
(BN-1-5,4,19-20pwsbp)
S: 20.0
N: 0
S: 20.0
S: 1.0
53.  Siła fizyczna jako środek przymusu bezpośredniego
(BN-1,5,5,19-20pwsbp)
S: 20.0
N: 0
S: 20.0
S: 1.0
54.  Projekt dyplomowy
(BN-1-5_6,7,19-20pwsb)
S: 40.0
N: 0
S: 20.0
S: 1.0
S: 20.0
S: 1.0
55.  Praktyka specjalizacyjna
(BN-1,5,5_,19-20pwsbp)
S: 690.0
N: 0
S: 90.0
S: 600.0
S: 4.0
S: 24.0