piątek, 16 kwietnia 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.59

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: FA-1-18-19_1_rok

Kierunek: filologia

Forma studiów:

  • S - stacjonarne
  • N - niestacjonarne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
I brak
1.  Przedmiot do wyboru: Tatry i Podhale w literaturze pięknej
(FA-1-1,9b,18-19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
2.  Fonetyka
(FA-1-1_3,10,18-19)
S: 100.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
3.  Przedmiot do wyboru: Strategie uczenia się języków obcych
(FA-1-1,14a,18-19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
4.  Stylistyka języka angielskiego
(FA-1-2,13t,18-19)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
5.  Psychologia ogólna
(FA-1-2,10n,18-19)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
6.  PNJA Listening and speaking
(FA-1-1_6,2,18-19)
S: 215.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
S: 25.0
S: 2.0
S: 25.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 45.0
S: 3.0
S: 45.0
S: 3.0
7.  Język obcy do wyboru: Język niemiecki
(FA-1-1_5,11a,18-19)
S: 150.0
N: 0
S: 30.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 2.0
8.  Język obcy do wyboru: Język rosyjski
(FA-1-1_5,11b,18-19)
S: 150.0
N: 0
S: 30.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 2.0
9.  Praktyka pedagogiczna
(FA-1-2_5,13n,18-19)
S: 360.0
N: 0
S: 90.0
S: 3.0
S: 30.0
S: 60.0
S: 1.0
S: 2.0
S: 60.0
S: 2.0
S: 90.0
S: 30.0
S: 3.0
S: 1.0
10.  Praktyka tłumaczeniowa
(FA-1-2_5,14t,18-19)
S: 360.0
N: 0
S: 90.0
S: 3.0
S: 30.0
S: 60.0
S: 1.0
S: 2.0
S: 60.0
S: 2.0
S: 60.0
S: 60.0
S: 2.0
S: 2.0
11.  Gramatyka praktyczna języka angielskiego
(FA-1-1_2,7,18-19)
S: 70.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
S: 25.0
S: 2.0
12.  Wstęp do przekładoznawstwa
(FA-1-2,11t,18-19)
S: 60.0
N: 0
S: 60.0
S: 4.0
13.  Stylistyka języka polskiego
(FA-1-2_3,12t,18-19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
14.  PNJA Reading and vocabulary
(FA-1-1_6,1,18-19)
S: 185.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 25.0
S: 2.0
S: 25.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 45.0
S: 3.0
15.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
(FA-1-1,12,18-19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
16.  Wstęp do językoznawstwa
(FA-1-1,5,18-19)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
17.  Przedmiot do wyboru: Nauka języka obcego z komputerem
(FA-1-1,14b,18-19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
18.  Przedmiot do wyboru: Komunikacja interpersonalna
(FA-1-2,8a,18-19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
19.  Pedagogika ogólna
(FA-1-2,11n,18-19)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
20.  PNJA Use of English
(FA-1-1_6,4,18-19)
S: 185.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 25.0
S: 2.0
S: 25.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 45.0
S: 3.0
21.  Wstęp do literaturoznawstwa
(FA-1-1,6,18-19)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
22.  PNJA Writing
(FA-1-1_6,3,18-19)
S: 185.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 25.0
S: 2.0
S: 25.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 45.0
S: 3.0
23.  Kultura brytyjska
(FA-1-2,6,18-19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
24.  Przedmiot do wyboru: Public speaking
(FA-1-2,8b,18-19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
25.  Językowe podstawy edytorstwa
(FA-1-2,10t, 18-19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
26.  Gramatyka opisowa
(FA-1-1,8,18-19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
27.  Przedmiot do wyboru: Literatura powszechna
(FA-1-1,9a,18-19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
28.  Ochrona własności intelektualnej
(FA-1-1,13,18-19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
29.  Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania we wszystkich typach szkół i placówek
(FA-1-2,12n,18-19)
S: 60.0
N: 0
S: 60.0
S: 4.0