piątek, 16 kwietnia 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.59

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: FA-2-18-19

Kierunek: filologia

Forma studiów:

  • S - stacjonarne
  • N - niestacjonarne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
I brak
1.  Europejska myśl humanistyczna
(FA-2-4,1,18-19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
2.  Psycholingwistyka [opcja]
(FA-2-1,7ta,18-19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
3.  Praktyka tłumaczeniowa
(FA-2-1_4,12t,18-19)
S: 360.0
N: 0
S: 60.0
S: 3.0
S: 150.0
S: 6.0
S: 120.0
S: 6.0
S: 30.0
S: 1.0
4.  Językoznawstwo kognitywne [opcja]
(FA-2-1,7tb,18-19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
5.  Tłumaczenie ustne
(FA-2-1_2,8t,18-19)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
6.  Współczesne teorie językoznawcze (przekładoznawcze)
(FA-2-1,9t,18-19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
7.  Tłumaczenie tekstów audiowizualnych
(FA-2-1,11t,18-19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
8.  Intertekstualność kulturowa (Film) [opcja]
(FA-2-2,5tb,18-19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
9.  Tłumaczenie tekstów medycznych
(FA-2-1,10t,18-19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
10.  Tłumaczenie tekstów turystycznych [opcja]
(FA-2-2,8a,18-19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
11.  Tłumaczenie tekstów prawnych i biznesowych (British) [opcja]
(FA-2-2,12ta,18-19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
12.  Odmiany języka angielskiego (American English) [opcja]
(FA-2-2_3,13tb,18-19)
S: 75.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 45.0
S: 3.0
13.  Nurty i doktryny pedagogiczne [opcja]
(FA-2-2,12b,18-19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
14.  Mediacje w branży turystycznej [opcja]
(FA-2-2,8tb,18-19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
15.  CAT - tłumaczenie wspomagane komputerowo
(FA-2-2_3,10t,18-19)
S: 30.0
N: 0
S: 15.0
S: 15.0
S: 1.0
S: 1.0
16.  Tłumaczenie tekstów prawnych i biznesowych (American) [opcja]
(FA-2-2,12tb,18-19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
17.  PNJA Remedial phonetics
(FA-2-1,2,18-19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
18.  Praktyka pedagogiczna
(FA-2-1_3,11n,18-19)
S: 300.0
N: 0
S: 90.0
S: 4.0
S: 120.0
S: 6.0
S: 90.0
S: 4.0
19.  Tłumaczenie tekstów medycznych
(FA-2-1,10t)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
20.  Lektorat: Język niemiecki
(FA-2-1_4,6a,18-19)
S: 120.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 3.0
21.  Lektorat: Język rosyjski
(FA-2-1_4,6b,18-19)
S: 120.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 3.0
22.  PNJA Advanced grammar
(FA-2-2_3,2,18-19)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
23.  Odmiany języka angielskiego (British English) [opcja]
(FA-2-2_3,13ta,18-19)
S: 75.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 45.0
S: 3.0
24.  PNJA Remedial grammar
(FA-2-1,3,18-19)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
25.  Formal writing [opcja]
(FA-2-1,4b,18-19)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
26.  Dydaktyka języka angielskiego
(FA-2-1_4,10n,18-19)
S: 115.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 25.0
S: 2.0
27.  Seminarium magisterskie
(FA-2-2_4,7t,18-19)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
28.  Academic discourse [opcja]
(FA-2-1,4a,18-19)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
29.  Pedagogika
(FA-2-1,8n,18-19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
30.  Seminarium magisterskie
(FA-2-2_4,7n,18-19)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
31.  Antropologia kulturowa (Wielka Brytania) [opcja]
(FA-2-1,5a,18-19)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
32.  Language acquisition theories
(FA-2-1,7,18-19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
33.  Źródła kultury europejskiej [opcja]
(FA-2-2,5a,18-19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
34.  Antropologia kulturowa (Stany Zjednoczone) [opcja]
(FA-2-1,5b,18-19)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
35.  Psychologia rozwojowa
(FA-2-1,9n,18-19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
36.  PNJA Advanced Communication skills
(FA-2-1_3,1,18-19)
S: 120.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 45.0
S: 4.0
37.  Academic writing [opcja]
(FA-2-2_3,4,18-19)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
38.  Źródła kultury amerykańskiej [opcja]
(FA-2-2,5b,18-19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
39.  PNJA Proficiency practice
(FA-2-2_3,3,18-19)
S: 75.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 45.0
S: 4.0
40.  Metodologia badań w glottodydaktyce
(FA-2-2,8n,18-19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
41.  Cyfrowy nauczyciel [opcja]
(FA-2-2_3,9na,18-19)
S: 90.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
42.  Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego [opcja]
(FA-2-2_3,9nb,18-19)
S: 90.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
43.  Prawo oświatowe
(FA-2-2,11n,18-19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
44.  Współczesne koncepcje pedagogiczne [opcja]
(FA-2-2,12na,18-19)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
45.  Analiza błędów w procesie przyswajania języka obcego [opcja]
(FA-2-2,13na,18-19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
46.  Korekta błędów w procesie przyswajania języka obcego [opcja]
(FA-2-2,13nb,18-19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
47.  Tłumaczenie naukowo-techniczne
(FA-2-3,11t,18-19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
48.  Historia przekładu (Świat)
(FA-2-4,3ta,18-19)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
49.  Analiza błędów językowych
(FA-2-4,6ta,18-19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
50.  Samodoskonalenie tłumacza
(FA-2-4,6tb,18-19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
51.  Tłumaczenie tekstów marketingowych
(FA-2-3,8t,18-19)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
52.  Socjolingwistyczne aspekty translacji
(FA-2-3,7ta)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0