piątek, 16 kwietnia 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.59

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: FA-2-17-18

Kierunek: filologia

Forma studiów:

  • S - stacjonarne
  • N - niestacjonarne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
I brak
1.  Academic discourse
(FA-2-1,4a)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
2.  Creative writing
(FA-2-1,4b)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
3.  Współczesne teorie językoznawcze
(FA-2-1,9t)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
4.  Praktyka pedagogiczna
(FA-2-1_3,11n)
S: 300.0
N: 0
S: 90.0
S: 4.0
S: 120.0
S: 6.0
S: 90.0
S: 4.0
5.  PNJA - Proficiency practice
(FA-2-1_3,2)
S: 105.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 45.0
S: 4.0
6.  PNJA - Remedial grammar
(FA-2-1,3)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
7.  Tłumaczenie tekstów medycznych
(FA-2-1,10t)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
8.  Antropologia kulturowa (Wielka Brytania)
(FA-2-1,5a)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
9.  Lektorat: Język rosyjski
(FA-2-1_4b)
S: 120.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 3.0
10.  Językoznawstwo kognitywne
(FA-2-1,7tbn)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
11.  Tłumaczenie tekstów prasowych
(FA-2-1,11t)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
12.  Antropologia kulturowa (Stany Zjednoczone)
(FA-2-1,5b)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 4.0
13.  Lektorat: Język niemiecki
(FA-2-1_4,6a)
S: 120.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 3.0
14.  Praktyka tłumaczeniowa
(FA-2-1_4,12t)
S: 360.0
N: 0
S: 60.0
S: 3.0
S: 150.0
S: 6.0
S: 120.0
S: 6.0
S: 30.0
S: 1.0
15.  Psycholingwistyczne podstawy nauczania j. obcych
(FA-2-1-7na)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
16.  Pedagogika
(FA-2-1,8n)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
17.  Psycholingwistyka
(FA-2-1,7ta)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
18.  Psychologia
(FA-2-1,9n)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
19.  Tłumaczenie ustne
(FA-2-1_2,8t)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
20.  Dydaktyka języka angielskiego
(FA-2-1_3,10n)
S: 90.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
21.  PNJA - Advanced grammar
(FA-2-2_3,2)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
22.  Intertekstualność kulturowa (film)
(FA-2-2,6b)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
23.  Intertekstualność kulturowa (teatr)
(FA-2-2,6a)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
24.  Academic writing
(FA-2-2_3,4)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
25.  Źródła kultury europejskiej
(FA-2-2,5)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
26.  System wartości w literaturze (Postać kobiety w powieści anglojęzycznej
(FA-2-2,8a)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
27.  System wartości w literaturze (Doświadczenie religijne w literaturze)
(FA-2-2,8b)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
28.  Seminarium magisterskie
(FA-2-2_4,9)
S: 90.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
29.  Prawo oświatowe
(FA--2-2,11an)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
30.  Współczesne koncepcje pedagogiczne
(FA-2-2,12n)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
31.  ESP: Język angielski w prawie i biznesie
(FA-2-2,10t)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
32.  Tłumaczenie tekstów prawnych i biznesowych
(FA-2-2,12t)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
33.  Odmiany języka angielskiego (British English)
(FA-2-2_3,13ta)
S: 75.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 45.0
S: 3.0
34.  Odmiany języka angielskiego (American English)
(FA-2-2_3,13tb)
S: 75.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 45.0
S: 3.0
35.  ESP: Język angielski w nauce i technice
(FA-2-3,8t)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
36.  PNJA - Advanced communication skills
(FA-2-1_3,1)
S: 120.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 45.0
S: 4.0
37.  Dialekt w tłumaczeniu
(FA-2-3,7tb)
S: 45.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 2.0
38.  Cyfrowy nauczyciel
(FA-2-3_4,7na)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
39.  Tworzenie materiałów dydaktycznych
(FA-2-2_3,13nb)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
40.  Praktyka zawodowa - nowe technologie w nauczaniu języków obcych
(FA-2-3,12n)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 1.0
41.  Tłumaczenie naukowo-techniczne
(FA-2-3,11t)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
42.  Błędy językowe w procesie przyswajania języka obcego
(FA-2-2_3,13na)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
43.  CAT - tłumaczenie wspomagane komputerowo
(FA-2-3,10t)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
44.  Etyka zawodu nauczyciela
(FA-2-3,10na)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
45.  Tłumaczenie audiowizualne
(FA-2-3,12t)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
46.  Language acquisition theory and practice
(FA-2-3_4,7nb)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
47.  Elementy kulturowe w nauczaniu języka obcego
(FA-2-3,8)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
48.  Projekty europejskie w szkole
(FA-2-3,10nb)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
49.  Europejska myśl humanistyczna
(FA-2-4,1)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
50.  Analiza tekstów literackich (obraz mistrza w literaturze)
(FA-2-4,3a)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
51.  Socjolingwistyczne aspekty translacji
(FA-2-3,7ta)
S: 45.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 2.0
52.  Analiza tekstów literackich (Bildungsroman - powieść o dojrzewaniu)
(FA-2-4,3b)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
53.  Awans zawodowy nauczyciela
(FA-2-4,6n)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
54.  Nauczanie metodą e-learningu i projektu
(FA-2-4,7nb)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
55.  Tłumaczenie literackie (poezja)
(FA-2-4,7ta)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
56.  Testowanie i ocenianie w szkole
(FA-2-4,7na)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
57.  Samodoskonalenie tłumacza
(FA-2-4,6tb)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
58.  Tłumaczenie literackie (proza)
(FA-2-4,7tb)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0