wtorek, 9 sierpnia 2022 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: FA-1-18-19n

Kierunek: filologia

Forma studiów:

  • S - stacjonarne
  • N - niestacjonarne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
I brak
1.  Odmiany języka angielskiego (British English)
(FA-1-4_5,9a)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
2.  Pedagogika ogólna
(FA-1-2,11,17-18)
S: 45.0
N: 45.0
S: 45.0
N: 45.0
S: 3.0
N: 3.0
3.  Kultura brytyjska
(FA-1-2,6)
S: 30.0
N: 20.0
S: 30.0
N: 20.0
S: 2.0
N: 2.0
4.  Przekładoznawstwo w medycynie i technice
(FA-1-5,9t)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
5.  Administracja i zarządzanie w oświacie
(FA-1-6,8n)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
6.  Przedmiot do wyboru: Historia i kultura Kanady
(FA-1-3,11a)
S: 30.0
N: 20.0
S: 30.0
N: 20.0
S: 2.0
N: 2.0
7.  Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole
(FA-1-5,11n)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
8.  Stylistyka języka polskiego
(FA-1-2_3,12t)
S: 55.0
N: 40.0
S: 25.0
N: 20.0
S: 2.0
N: 2.0
S: 30.0
N: 20.0
S: 2.0
N: 2.0
9.  Przedmiot do wyboru: Public speaking
(FA-1-2,8b)
S: 30.0
N: 25.0
S: 30.0
N: 25.0
S: 2.0
N: 2.0
10.  Seminarium dyplomowe
(FA-1-5_6,12)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
11.  Przedmiot do wybory: Tatry i Podhale w literaturze pięknej
(FA-1-1,8b)
S: 30.0
N: 20.0
S: 30.0
N: 20.0
S: 2.0
N: 2.0
12.  Wstęp do językoznawstwa
(FA-1-1,5)
?: 40.0
?: 40.0
?: 3.0
13.  Wstęp do językoznawstwa
(FA-1-1,5,17-18)
S: 40.0
N: 25.0
S: 40.0
N: 25.0
S: 3.0
N: 3.0
14.  Przedmiot do wyboru: Socjologia
(FA-1-3,9b)
S: 30.0
N: 20.0
S: 30.0
N: 20.0
S: 1.0
N: 2.0
15.  Przedmiot do wyboru: Historia i kultura Australii
(FA-1-3,11b)
S: 30.0
N: 20.0
S: 30.0
N: 20.0
S: 2.0
N: 2.0
16.  PNJA - Listening and speaking
(FA-1-1_6,2)
S: 215.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
S: 25.0
S: 2.0
S: 25.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 45.0
S: 3.0
S: 45.0
S: 3.0
17.  Pedagogika ogólna
(FA-1-2,11n)
?: 45.0
?: 45.0
?: 3.0
18.  Kultura USA
(FA-1-3,6)
S: 30.0
N: 20.0
S: 30.0
N: 20.0
S: 2.0
N: 2.0
19.  Gramatyka praktyczna języka angielskiego
(FA-1-1_2,7)
S: 70.0
N: 55.0
S: 45.0
N: 35.0
S: 3.0
N: 3.0
S: 25.0
N: 20.0
S: 2.0
N: 2.0
20.  Historia Wielkiej Brytanii
(FA-1-3_4,7)
S: 45.0
N: 30.0
S: 30.0
N: 20.0
S: 2.0
N: 2.0
S: 15.0
N: 10.0
S: 1.0
N: 1.0
21.  Technologia informacyjna
(FA-1-4,7)
S: 0
N: 20.0
N/S: 30.0
N: 20.0
N/S: 2.0
N: 2.0
22.  Przedmiot do wyboru: Tworzenie biznespalnu
(FA-1-6,6b)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
23.  Emisja głosu
(FA-1-4,13n)
S: 30.0
N: 20.0
S: 30.0
N: 20.0
S: 2.0
N: 2.0
24.  Gramatyka kontrastywna
(FA-1-3_4,13t)
S: 55.0
N: 45.0
S: 25.0
N: 20.0
S: 2.0
N: 2.0
S: 30.0
N: 25.0
S: 3.0
N: 3.0
25.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
(FA-1-1,11)
?: 15.0
?: 15.0
?: 1.0
26.  PNJA - Use of English
(FA-1-1_6,4,18-19m)
S: 185.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 25.0
S: 2.0
S: 25.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 45.0
S: 3.0
27.  Przedmiot do wyboru: Korespondencja urzedowa i biznesowa
(FA-1-3,8a)
S: 30.0
N: 30.0
S: 30.0
N: 30.0
S: 2.0
N: 2.0
28.  Gramatyka kontrastywna
(FA-1-4,11n)
S: 50.0
N: 40.0
S: 50.0
N: 40.0
S: 4.0
N: 4.0
29.  Odmiany języka angielskiego (American English)
(FA-1-4_5,9b)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
30.  Praktyka pedagogiczna wakacyjna
(FA-1-3_5,17n)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 1.0
31.  Fonetyka
(FA-1-1_3,10,17-18)
S: 100.0
N: 85.0
S: 40.0
N: 35.0
S: 3.0
N: 3.0
S: 30.0
N: 25.0
S: 2.0
N: 2.0
S: 30.0
N: 25.0
S: 2.0
N: 2.0
32.  Fonetyka
(FA-1-1,9)
?: 70.0
?: 70.0
?: 5.0
33.  Przekład ustny
(FA-1-5_6,10t)
S: 45.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 15.0
S: 1.0
34.  Język obcy do wyboru: Język rosyjski
(FA-1-1_5,10b)
S: 120.0
N: 0
S: 30.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 1.0
N/S: 30.0
N/S: 1.0
S: 30.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 2.0
35.  Przedmiot do wyboru: Strategie uczenia się języków obcych
(FA-1-1,13a)
S: 30.0
N: 15.0
S: 30.0
N: 15.0
S: 2.0
N: 2.0
36.  Przedmiot do wyboru: Komunikacja interpersonalna
(FA-1-2,8a)
S: 30.0
N: 25.0
S: 30.0
N: 25.0
S: 2.0
N: 2.0
37.  Psychologia ogólna
(FA-1-2,10n)
S: 45.0
N: 45.0
S: 45.0
N: 45.0
S: 3.0
N: 3.0
38.  Przedmiot do wyboru: Literatura powszechna
(FA-1-1,8a)
S: 30.0
N: 20.0
S: 30.0
N: 20.0
S: 2.0
N: 2.0
39.  Dydaktyka nauczania języka angielskiego
(FA-1-3_5,14n)
S: 105.0
N: 0
S: 60.0
S: 4.0
S: 45.0
S: 3.0
40.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
(FA-1-1,12,17-18)
S: 15.0
N: 10.0
S: 15.0
N: 10.0
S: 1.0
N: 1.0
41.  Praktyka tłumaczeniowa
(FA-1-2_5,14t)
S: 360.0
N: 0
S: 90.0
S: 3.0
S: 30.0
S: 60.0
S: 1.0
S: 2.0
S: 60.0
S: 2.0
S: 60.0
S: 60.0
S: 2.0
S: 2.0
42.  Gramatyka opisowa
(FA-1-2,7)
S: 25.0
N: 20.0
S: 25.0
N: 20.0
S: 2.0
N: 2.0
43.  Przedmiot do wyboru: Kinematografia brytyjska
(FA-1-4,8a)
S: 15.0
N: 10.0
S: 15.0
N: 10.0
S: 1.0
N: 1.0
44.  Ochrona własności intelektualnej
(FA-1-1,12)
S: 15.0
N: 10.0
S: 15.0
N: 10.0
S: 1.0
N: 1.0
45.  Praktyka pedagogiczna śródroczna
(FA-1-2_5,13n)
S: 300.0
N: 0
S: 90.0
S: 3.0
S: 60.0
S: 2.0
S: 60.0
S: 2.0
S: 90.0
S: 3.0
46.  Wstęp do przekładoznawstwa
(FA-1-2,11t)
S: 60.0
N: 30.0
S: 60.0
N: 30.0
S: 4.0
N: 4.0
47.  Przedmiot do wyboru: Podstawy zarządzania firmą
(FA-1-6,6a)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
48.  Przekład audiowizualny
(FA-1-5,11t)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
49.  Przedmiot do wyboru: Filozofia
(FA-1-3,9a)
S: 30.0
N: 15.0
S: 30.0
N: 15.0
S: 1.0
N: 2.0
50.  Stylistyka języka angielskiego
(FA-1-2,13t)
S: 45.0
N: 45.0
S: 45.0
N: 45.0
S: 3.0
N: 3.0
51.  Etyka zawodowa
(FA-1-6,9t)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
52.  Historia USA
(FA-1-5,6)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
53.  WF
(FA-1-3,12)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 0.0
54.  Literatura USA
(FA-1-5_6,5)
S: 75.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 45.0
S: 3.0
55.  PNJA - Reading and vocabulary
(FA-1-1_6,1)
S: 185.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 25.0
S: 2.0
S: 25.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 45.0
S: 3.0
56.  Etyka zawodowa
(FA-1-6,9n)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
57.  Przedmiot do wyboru: Kinematografia amerykańska
(FA-1-4,8b)
S: 15.0
N: 10.0
S: 15.0
N: 10.0
S: 1.0
N: 1.0
58.  Przekładoznawstwo w biznesie i prawie
(FA-1-4-11t)
S: 60.0
N: 60.0
S: 60.0
N: 60.0
S: 5.0
N: 5.0
59.  Przekład literacki
(FA-1-4,12t)
S: 30.0
N: 25.0
S: 30.0
N: 25.0
S: 2.0
N: 2.0
60.  PNJA - Writing
(FA-1-1_6,3)
S: 185.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 25.0
S: 2.0
S: 25.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 45.0
S: 3.0
61.  Językowe podstawy edytorstwa
(FA-1-2,10t)
S: 15.0
N: 10.0
S: 15.0
N: 10.0
S: 1.0
N: 1.0
62.  Wstęp do literaturoznawstwa
(FA-1-1,6)
S: 40.0
N: 25.0
S: 40.0
N: 25.0
S: 3.0
N: 3.0
63.  Podstawy dydaktyki ogólnej
(FA-1-3,13n)
S: 30.0
N: 30.0
S: 30.0
N: 30.0
S: 2.0
N: 2.0
64.  Język obcy do wyboru: Język niemiecki
(FA-1-1_5,10a)
S: 150.0
N: 0
S: 30.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 1.0
S: 30.0
S: 2.0
65.  Przedmiot do wyboru: Creative writing
(FA-1-3,8b)
S: 30.0
N: 20.0
S: 30.0
N: 20.0
S: 2.0
N: 2.0
66.  Literatura brytyjska
(FA-1-3_4,5)
S: 85.0
N: 50.0
S: 40.0
N: 25.0
S: 3.0
N: 3.0
S: 45.0
N: 25.0
S: 3.0
N: 3.0
67.  Projekty europejskie w szkole
(FA-1-5,10n)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
68.  Przedmiot do wyboru: Nauka języka obcego z komputerem
(FA-1-1,13b)
S: 30.0
N: 15.0
S: 30.0
N: 15.0
S: 2.0
N: 2.0
69.  Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania we wszystkich typach szkół i placówek
(FA-1-2,12,17-18)
S: 60.0
N: 60.0
S: 60.0
N: 60.0
S: 4.0
N: 4.0
70.  Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania we wszystkich typach szkół i placówek
(FA-1-2,12n)
?: 60.0
?: 60.0
?: 4.0