wtorek, 26 stycznia 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: K-1-20-21

Kierunek: kosmetologia

Forma studiów:

  • S - stacjonarne
  • N - niestacjonarne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
I brak
1.  Język obcy:Język niemiecki
(K-1-1_5,1n.20-21)
S: 150.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
2.  Histologia I
(K-1-1,4.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
3.  Biologia z genetyką
(K-1-1,5.20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
4.  Higiena
(K-1-1,6.20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
5.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
(K-1-1,7.20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
6.  Biochemia
(K-1-1,8.20-21)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 3.0
7.  Biofizyka
(K-1-1,9.20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
8.  Pierwsza pomoc
(K-1-1,11.20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
9.  Technologia informacyjna
(K-1-1,12.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
10.  Immunologia
(K-1-1,13.20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
11.  Anatomia
(K-1-1_2,2.20-21)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
12.  Fizjologia
(K-1-1_2,10.20-21)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
13.  Przedmiot do wyboru:Podstawy psychologii
(K-1-1,14a.20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
14.  Przedmiot do wyboru:Podstawy socjologii
(K-1-1,14b.20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
15.  Mikrobiologia
(K-1-2,4.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
16.  Histologia II
(K-1-2,6.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
17.  Podstawy dermatologii
(K-1-2,7.20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
18.  Kosmetologia I
(K-1-2,20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
19.  Diagnostyka kosmetologiczna
(K-1-2,9.20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
20.  Estetyka
(K-1-2,10.20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
21.  Etyka
(K-1-2,11.20-21)
S: 1.0
N: 0
S: 1.0
S: 1.0
22.  Promocja zdrowia
(K-1-2,12.20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
23.  Wychowanie fizyczne
(K-1-2-3,14.20-21)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 0.0
S: 30.0
S: 0.0
24.  Praktyka zawodowa wdrożeniowa
(K-1-2,15.20-21)
S: 120.0
N: 0
S: 120.0
S: 5.0
25.  Przedmiot do wyboru:techniki negocjacji
(K-1-2,13a.20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
26.  Język obcy: Język angielski
(K-1-_5,1a.20-21)
S: 150.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
27.  Podstawy chemii
(K-1-1,3.20-21)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
28.  Chemia kosmetyczna I
(K-1-2-5,20.21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
29.  Przedmiot do wyboru:techniki sprzedażowe
(K-1-2,13B.20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
30.  Kosmetologia II*
(K-1-3,2.20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
31.  Dermatologia kliniczna
(K-1-3,4.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 25.0
S: 5.0
S: 2.0
S: 0.0
32.  Kosmetologia pielegnacyjna i upiększająca
(K-1-3,5.20-21)
S: 110.0
N: 0
S: 110.0
S: 6.0
33.  Patofizjologia
(K-1-3,6.20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
34.  Receptura kosmetyczna
(K-1-3,7.20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
35.  Fizjoterapia i masaż
(K-1-3,8.20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
36.  Marketing sensoryczny
(K-1-3,9.20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
37.  Praktyka zawodowa
(K-1-3,11.20-21)
S: 120.0
N: 0
S: 120.0
S: 5.0
38.  Odnowa biologiczna a kosmetologia medyczna
(K-1-5,2.20-21)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
39.  Gerontologia
(K-1-5,3.20-21)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
40.  Techniki relaksacyjne wykorzystwane w gabinecie kosmetologicznym
(K-1-5,4.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
41.  Dietetyka
(K-1-5,5.20-21)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
42.  Chemia kosmetyczna II
(K-1-3,3.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
43.  Farmakologia
(K-1-4,2.20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
44.  Dermatologia estetyczna
(K-1-4,3.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
45.  Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca II
(K-1-4,4.20-21)
S: 110.0
N: 0
S: 110.0
S: 6.0
46.  Technologia produkcji kosmetyków
(K-1-4,5.20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
47.  Analiza sensoryczna
(K-1-4,6.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
48.  Podstawy toksykologii
(K-1-4,7.20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
49.  Zarządzanie czasem
(K-1-4,8.20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
50.  Sztuka prowadzenia rozmowy
(K-1-4,12b.20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
51.  Przedmiot do wyboru: Podstawy ekonomii
(K-1-4,9.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
52.  Przedmiot do wyboru: Podstawy rachunkowości
(K-1-4,9a.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
53.  Aspekty prawne prowadzenia działalności i wykonywania usług z elementami ochrony własności intelektualnej
(K-1-4,10.20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
54.  Praktyka zawodowa
(K-1-4,11.20-21)
S: 120.0
N: 0
S: 120.0
S: 5.0
55.  Muzykoterapia
(K-1-4,12a.20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
56.  Podstawy endokrynologii
(K-1-4,12ax.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
57.  Kultura bycia i języka
(K-1-4,12axx.20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
58.  Moduł II: Kosmetologia medyczna - Podstawy alergologii
(K-1-4,12bx.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
59.  Informatyka w nowoczesnym gabinecie
(K-1-4,12xx.20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
60.  Podstawy zarządzania
(K-1-5,6.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
61.  Moduł do wyboru 1: Balneologia
(K-1-5,7.20-21)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
62.  Kosmetyka świata
(K-1-5,7ax.20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
63.  Aqua i termoterapia
(K-1-5,7axx.20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
64.  Kosmetyka naturalna z argilloterapią
(K-1-5,7axxx.20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
65.  Refleksoterapia
(K-1-5,7axxxx.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
66.  Ekokosmetyka
(K-1-5,7axxxxx.20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
67.  Orientalne formy masażu
(K-1-5,7axxxxxx.20-21)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
68.  Moduł II: Podstawy onkologii
(K-1-5,7b.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 25.0
S: 5.0
S: 2.0
S: 0.0
69.  Moduł II: Flebologia
(K-1-5,7bx.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
70.  Zaawansowanie techniki pielęgnacyjne -nowoczesna kosmetologia
(K-1-5,7bxx.20-21)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
71.  Medycyna estetyczna
(K-1-5,7bxxx.20-21)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
72.  Diabetologia
(K-1-5,7bxxxx.20-21)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
73.  Pielęgnacja stóp z elementami podologii i biomechaniki
(K-1-5,7bxxxxxx.20-21)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
74.  Moduł do specjalizacji do wyboru: Odnowa biologiczna wellness &spa
(K-1-6,2.20-21)
S: 600.0
N: 0
S: 600.0
S: 25.0
75.  Moduł specjalizacyjny do wyboru: Kosmetologia medyczna
(K-1-6,2a.20-21)
S: 600.0
N: 0
S: 600.0
S: 25.0