środa, 21 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: GP-1-19_20

Kierunek: gospodarka przestrzenna

Forma studiów:

  • S - stacjonarne
  • N - niestacjonarne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
godz. Pkt
ects
I brak
1.  Fizyka
(GP-1-1,2,19-20)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
2.  Praktyka w biurze nieruchomości I
(GP-1-6,6,19-20)
S: 100.0
N: 0
S: 100.0
S: 4.0
3.  Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
(GP-1-6,8a,19-20)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
4.  Wycena gruntów rolnych i leśnych
(GP-1-6,3,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
5.  Zespoły śródmiejskie. Architektura przestrzeni publicznych
(GP-1-6,11a,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
6.  Geoinformatyka w zarządzaniu przestrzenią
(GP-1-6,11b,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
7.  Praktyka w jednostkach samorządu terytorialnego
(GP-1-7,2,19-20)
S: 320.0
N: 0
S: 320.0
S: 13.0
8.  Matematyka II
(GP-1-2,1,19-20)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
9.  Kartografia budowli ziemnych
(GP-1-2,3,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
10.  Modelowanie 3D
(GP-1-2,7a,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
11.  Modeling 3D
(GP-1-2,7b,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
12.  Moduł fakultatywny VI: Hydrologia
(GP-1-2,12a,1-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
13.  Rysunek techniczny i planistyczny II
(GP-1-3,5,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
14.  Praktyka w biurze geodezyjnym
(GP-1-4,5,19-20)
S: 300.0
N: 0
S: 300.0
S: 12.0
15.  Projektowanie technikami CAD
(GP-1-4,6a,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
16.  Społeczno-kulturowe i regionalne uwarunkowania gospodarki przestrzennej
(GP-1-5,2,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
17.  Elementy prawa i postępowania administracyjnego
(GP-1-5,7b,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
18.  Geodezja i kartografia I
(GP-1-2,2,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
19.  Moduł fakultatywny III: Geometria wykreślna
(GP-1-2,9a,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
20.  Moduł fakultatywny IV: Geologia
(GP-1-2,10a,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
21.  Wychowanie fizyczne
(GP-1-2_3,13,19-20)
S: 60.0
N: 0
S: 30.0
S: 0.0
S: 30.0
S: 0.0
22.  Statystyka
(GP-1-3,9,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
23.  Moduł fakultatywny VII: Gospodarka leśna
(GP-1-3,12a,19-20)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
24.  Land use
(GP-1-4,1b,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
25.  Struktura przestrzenna gospodarstw
(GP-1-4,8a,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
26.  Gospodarka nieruchomościami
(Gp-1-5,1,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
27.  Podstawy geoinformatyki
(GP-1-5,8b,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
28.  Teorie gospodarki przestrzennaj
(GP-1-2,4,19-20)
S: 55.0
N: 0
S: 55.0
S: 4.0
29.  Geodezja i kartografia II
(GP-1-3,1,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
30.  Modelowanie komputerowe
(GP-1-4,6b,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
31.  Inżynieria rzeczna i procesy rzeczne
(GP-1-5,9b,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
32.  Geografia gospodarcza
(GP-1-1,3,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
33.  Rysunek techniczny i planistyczny I
(GP-1-2,5,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
34.  Moduł fakultatywnyIV: Geomorfologia
(GP-1-2,10b,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
35.  Moduł fakultatywny V:Gruntoznawstwo
(GP-1-2,11b,19-20)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
36.  Projektowanie urbanistyczne
(GP-1-3,4,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
37.  Uwarunkowania przyrodnicze gospodarowania przestrzenią
(GP-1-3,8,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
38.  Użytkowanie ziemi
(GP-1-4,1a,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
39.  Zagospodarowanie zasobów naturalnych
(GP_1-4,2,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
40.  Podstawy planowania przestrzennego
(GP-1-4,3,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
41.  Odwadnianie budowli lądowych
(GP-1-4,7a,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
42.  Wiejskie układy gruntowe
(GP-1-4,8b,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
43.  Matematyczne podstawy wyceny nieruchomości
(GP-1-5,4,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
44.  Strategia rozwoju gminy
(GP-1-5,5,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
45.  Systemy informacji przestrzennej
(GP-1-5,8a,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
46.  Fizyka budowli i budownitwo energooszczędne
(GP-1-5,10b,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
47.  Matematyka I
(GP-1-1,1,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
48.  Język obcy do wyboru - Jezyk angielski
(GP-1-1_5,11a,19-20)
S: 150.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
49.  Zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego
(GP-1-2,6,19-20)
S: 55.0
N: 0
S: 55.0
S: 4.0
50.  Moduł fakultatywny V: Gleboznawstwo
(GP-1-2,11a,19-20)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
51.  Pomiary realizacyjne
(GP-1-3,2,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
52.  Grafika inżynierska
(GP-1-3,3,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
53.  Podstawy melioracji
(GP-1-4,7b,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
54.  Teorie organizacji i zarządzania
(GP-1-5,3,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
55.  Podstawy prawa rzeczowego i spadkowego
(GP-1-5,7a,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
56.  Eksploatacja urządzeń wodnych i budowle wodne
(GP-1-5,9a,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
57.  Geografia fizyczna
(GP-1-1,4,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
58.  Język obcy do wyboru - Język niemiecki
(GP-1-1_5,11b,19-20)
S: 150.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
S: 30.0
S: 2.0
59.  Moduł fakultatywny I: Podstawy filozofii i etyki
(GP-1-1,12b,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
60.  Moduł fakultatywny II;Energia a ekologia
(GP-1-1,13a,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
61.  Ochrona własności intelektualnej
(GP-1-1,5,19-20)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
62.  Technologia informacyjna
(GP-1-1,7,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
63.  Ekonomia
(GP-1-1,9,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
64.  Samorząd terytorialny
(GP-1-1,10,19-20)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
65.  Perspektywa
(A-1-2,8,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
66.  Budownictwo i materiałoznawstwo
(GP-1-1,6,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
67.  Podstawy prawoznawstwa
(GP-1-1,8,19-20)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
68.  Moduł fakultatywny I:Podstawy psychologii
(GP-1-1,12a,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
69.  Moduł fakultatywny II: Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski
(GP-1-1,13b,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
70.  Moduł fakultatywny VI: Hydraulika
(GP-1-2,12b,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
71.  Kataster nieruchomości
(GP-1-3,6,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
72.  Geodezyjne urządzanie przestrzen i niezurbanizowanych
(GP-1-3,7,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
73.  Socjologia
(GP-1-3,10,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
74.  Moduł fakultatywny VII: Ekologia w gospodarce przestrzennej
(GP-1-3,12b,19-20)
S: 15.0
N: 0
S: 15.0
S: 1.0
75.  Mechanika budowli i konstrukcje budowlane
(GP-1-5,10a,19-20)
S: 50.0
N: 0
S: 50.0
S: 4.0
76.  Kształtowanie przestrzeni pozamiejskiej
(GP-1-6,7b,19-20)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
77.  Projekt dyplomowy
(GP-1-7,3,19-20)
S: 30.0
N: 0
S: 30.0
S: 2.0
78.  Elementy fotogrametrii i teledetekcji
(GP-1-6,1,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
79.  Prawo budowlane
(GP-1-6,5,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
80.  Inwentaryzacja architektoniczna obiektów budowlanych
(GP-1-6,10a,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
81.  Zaawansowane techniki GIS
(GP-1-6,8b,19-20)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
82.  Infrastruktura techniczna miasta
(GP-1-6,10b,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
83.  Praktyka w biurze nieruchomości II
(GP-1-7,1,19-20)
S: 240.0
N: 0
S: 240.0
S: 10.0
84.  Wycena nieruchomości zurbanizowanych
(GP-1-6,4,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
85.  Rozwój zrównoważony w gospodarce przestrzennej
(GP-1-6,2,19-20)
S: 25.0
N: 0
S: 25.0
S: 2.0
86.  Restrukturyzacja terenów niezurbanizowanych
(GP-1-6,7a,19-20)
S: 45.0
N: 0
S: 45.0
S: 3.0
87.  Projektowanie infrastruktury technicznej
(GP-1-6,9a,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0
88.  Planowanie struktur komunikacyjnych
(GP-1-6,9b,19-20)
S: 40.0
N: 0
S: 40.0
S: 3.0